Home JPop Lyrics 平沢進 灰よ 歌詞

平沢進 灰よ 歌詞

 

 

词:平沢進 曲:平沢進

灰舞え

狂える月下民の慟哭

虚妄の野火に「神」は成る

灰よ灰よ胸のくびきは千年の

ああ蒙昧の蒙昧の

枷に「保護」さえ写し見せ

威光の風に焼かれ舞う

カルマの芥寄る辺無く

灰よ灰よ悟れ百夜の火となれば

ああ悠久を悠久を

胸に止まない声をして

灰舞え灰舞え灰舞えよああ

灰舞え灰舞え灰舞えよああ

灰よ舞えよ

ああ在るは難き唯一の出自を

灰よ名乗れよ

ああ知るは難き無窮の力を

灰舞え灰舞え灰舞えよああ

威嚇の塔の風鳴りと

怯えの夢魔に「神」は成る

灰よ灰よ撃て邪悪は千年の

ああ訓戒の訓戒の

曰く無意味を宣言し

灰舞え灰舞え灰舞えよああ

灰舞え灰舞え灰舞えよああ

灰よ舞えよ

ああ在るは難き唯一の出自を

灰よ名乗れよ

ああ知るは難き無窮の光を

Romanization

hai mae 

kurueru gekkamin no dōkoku 

kyomō no nobi ni kami wa naru 

hai yo hai yo mune no kubiki wa sen nen no 

ā mōmai no mōmai no 

kase ni hogo sae utsushimise 

ikō no kaze ni yakaremau 

karuma no akuta yorube naku 

hai yo hai yo satore momoyo no hi to nare ba 

ā yūkyū o yūkyū o 

mune ni yamanai koe o shite 

hai mae hai mae hai maeyo ā 

hai mae hai mae hai maeyo ā 

hai yo maeyo 

ā aru wagataki yuiitsu no shutsuji o 

hai yo nanoreyo 

a a shiru wagataki mukyū no chikara o 

hai mae hai mae hai maeyo ā 

ikaku no  no kazenari to 

obie no muma ni kami wa naru 

hai yo hai yo ute jaaku wa sen nen no 

a a kunkai no kunkai no 

iwaku mu imi o sengen shi 

hai mae hai mae hai maeyo ā 

hai mae hai mae hai maeyo ā 

hai yo maeyo 

ā aru wagataki yuiitsu no shutsuji o 

hai yo nanoreyo 

a a shiru wagataki mukyū no hikari o